Dydaktyka a praktyka

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • zjecie2.jpg
 • zjecie3.jpg
 • zjecie4.jpg
 • zjecie5.jpg
 • zjecie6.jpg
 • zjecie7.jpg
 • zjecie8.jpg
 • zjecie9.jpg
 • zjecie10.jpg
 • zjecie11.jpg
 

Najnowsze informacje

Drukuj PDF

Spotkaniem z przedsiębiorcami reprezentującymi branżę Odnawialnych Źródeł Energii rozpoczęliśmy czwarty już i zarazem ostatni rok akademicki z projektem Dydaktyka a praktyka – wdrożenie programu rozwojowego UTP. Zgromadzeni pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz  przedstawiciele przedsiębiorstw (Rzemieślnicza Wytwórnia Chemiczna „Alchemik” Andrzej Piotrowski Piotr Piotrowski s.c., ZUHP EKO-INSTAL, NEXUM Consulting Finansowo Energetyczny, PG POLGEOL S.A., Projprzem Eko Sp. z o.o., Glen Dimplex Polska sp. z o.o., Polwind sp. z o. o.) podjęli próbę odpowiedzi na pytanie: Jakie kompetencje, wiedzę, umiejętności, w tym praktyczne, powinien posiadać absolwent studiów kierunku IOŻE (inżynieria odnawialnych źródeł energii)?

Poprawiony: poniedziałek, 21 października 2013 10:33 Więcej…
Drukuj PDF

W dniu 19 czerwca odbyło się ostatnie z cyklu 9 spotkań panelowych zaplanowanych na rok akademicki 2012/2013. Gospodarzem spotkania był Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej. W panelu udział wzieli przedstawiciele następujących firm:  PESA Bydgoszcz S. A., Purinova sp. z o. o. oraz Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego sp. z o. o.

 

 Prezentacja ze spotkania - pdf

  

Poprawiony: poniedziałek, 21 października 2013 09:56 Więcej…
Drukuj PDF

Spotkanie panelowe na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, którego tematem przewodnim było: ”Przygotowanie absolwenta kierunku budownictwo do wykonywania zawodu zaufania publicznego” odbyło sie 22 marca 2013 r. Obok przedstawicieli środowiska naukowo-dydaktycznego Wydziału udział w nim wzieli przedstawiciele następujących firm:  Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o. o.,  Pomorskie Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa "INTERBUD" S.A., Kamal Sp. z o.o., Betpol S.A., Fort Polska Sp. z o. o. Wśród wniosków pojawiających się na spotkaniu szczególną uwagę należałoby zwrócić na: brak u studentów wiedzy podstawowej z zakresu szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych co stanowi duże utrudnienie w procesie kształcenia na kierunkach technicznych; zbyt małą liczba zajęć laboratoryjnych, projektowych i praktyk studenckich oraz brak zdaniem pracodawców postaw innowacyjnych wśród absolwentów.

 

Poprawiony: poniedziałek, 21 października 2013 09:56 Więcej…
Drukuj PDF

W lutym 2013 r. odbyły się 3 kolejne spotkania z przedsiębiorcami. Dnia 1 lutego gospodarzem spotkania był Wydział Zarządzania. Obok przedstawicieli środowiska naukowo-dydaktycznego Wydziału w panelu udział wzieli przedstawiciele następujących firm: PW Stalobud Sp. z o. o. , DIUNA sp. j., Spółka Wodna KAPUŚCISKA. Dyskusja dotyczyła absolwentów kierunku zarządzanie.

Materiały ze spotkania: prezentacja - pdf; sprawozdanie - pdf

Dnia 7 lutego gospodarzem spotkania był Wydział Inżynierii Mechanicznej. Tematem przewodnim był kierunek mechaniczna inżynieria tworzyw. Obok przedstawicieli środowiska naukowo-dydaktycznego Wydziału w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących jednostek: P.P.H. Zelan, Bydgoski Klaster Przemysłowy, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, KAPlast Sp. z o.o., Zakład Narzędziowy Ekoplsat Roman Glazik, Miko Pac Sp. z o. o., HASCO Polska.

Prezentacja ze spotkania - pdf

Dnia 27 lutego odbyło się spotkanie  na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii (kierunek rolnictwo).  Uczestniczyli w nim przedstawiciele następujących firm: GWDA Spółka Wodno-Ściekowa Sp. z o. o., P.P.H.U. SADEKO, ARCO Technologie. Dyskusja dotyczyła umiejętności absolwentów kierunku rolnictwo.

Prezentacja ze spotkania - pdf

 

 

Poprawiony: wtorek, 16 lipca 2013 11:42 Więcej…
Drukuj PDF

Dwudzieste drugie już spotkanie panelowe odbyło się 22 stycznia 2013 r. w Instytucie Matematyki i Fizyki. Obok przedstawicieli środowiska naukowo-dydaktycznego Instytutu w spotkaniu uczestniczyli w nim przedstawiciele następujących firm: Solbet Sp.  o. o.; T Komp, Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A. oraz Alcatel-Lucent. Przedsiębiorcy wypełnili ankietę dot. oceny wiedzy i umiejętności absolwentów kierunku fizyka techniczna oraz podzielili się własnymi spostrzeżeniami na temat  absolwentów UTP pracujących w ich firmach.

 

Poprawiony: wtorek, 16 lipca 2013 11:38 Więcej…

Strona 1 z 8